معرفی معاونت اجرایی


معاونت انضباطی دبیرستان در کنار مدیریت برای ایجاد نظم و هماهنگی های لازم بین ارکان مختلف مدرسه ،دانش آموزان و اولیای آنها شکل گرفته است. طی جلسات متعدد که با حضور اعضای شورای دانش ­آموزی مدرسه برگزار شد، آیین­ نامۀ انضباطی دبیرستان، به­ صورت زیر تدوین شد .

معاونت اجرایی

برنامه های معاونت اجرایی

  • غیبت ها و تاخیرهای موجه و غیرموجه
  • آرایش و پیرایش (هر گونه پیرایش مشهود و غیرمعمول، ممنوع است و تشخیص آن برعهدۀ معاونت اجرایی مدرسه است)
  • همراه داشتن وسایل الکترونیکی. دانش آموزان عزیز توجه فرمایید حتی الامکان از آوردن گوشی به مدرسه خودداری نمایید، در غیر اینصورت در بدو ورود گوشی خود را تحویل روابط عمومی دهید.
  • حجاب و عفاف (دانش ­آموز موظف است در فضای مدرسه و اردوها، با فرم رسمی مدرسه و حجاب کامل حضور یابد)
    آیین نامه امتحانات (در امتحانات مدرسه، مطابق آیین‏ نامۀ تخلفات امتحانی مصوب شورای عالی آموزش­ وپرورش عمل می ­شود )
  • وسایل شخصی (حفاظت از وسایل شخصی، بر عهدۀ دانش ­آموز است و مدرسه هیچ­گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی دانش ­آموزان نخواهد داشت)
  • در موارد خاص که تخلفات تکرار و دانش ­آموز خود را ملزم به اجرای قوانین نمی ­داند، طبق صلاحدید شورای انضباطی مدرسه، کسر نمرۀ انضباط و شرایط دیگر برای دانش ­آموز در نظر گرفته می­ شود.