صفحه همه افتخارات


صفحه همه افتخارات

افتخارات سلام

۲

رتبه های زیر ۱۰

۷

رتبه های زیر ۱۰۰

۷۰

رتبه های زیر ۱۰۰۰

۳

مدال المپیاد جهانی

۹

مقام المپیاد کشوری

۲۶۰

قبولی دانشگاه دولتی

افتخارات کنکور

مشاهده همه
دانیال فضل کریمی

دانیال فضل کریمی


رتبه

دکتری دامپزشکی

1398

عماد عسگری

عماد عسگری


رتبه

دکتری دامپزشکی

1398

محمد شاهواری

محمد شاهواری


رتبه

دندانپزشکی

1398

علي بابايي

علي بابايي


رتبه

دندانپزشکی

1398

مهرشاد لباف

مهرشاد لباف


رتبه

دندانپزشکی

1398

امین کرباسیان

امین کرباسیان


رتبه

علوم پزشکی رفسنجان

1398

افتخارات پژوهشی

مشاهده همه
شروین محمودی

شروین محمودی


مدال طلا

مکان برگزاری

سال

افتخارات المپیاد

مشاهده همه
افتخارآفرینان سلام یوسف آباد درالمپیاد کشوری

افتخارآفرینان سلام یوسف آباد درالمپیاد کشوری


رتبه

رشته

سال

کسب رتبه برتر در آزمون مدارس برتر

کسب رتبه برتر در آزمون مدارس برتر


یک

آزمون جامع مدارس برتر

1401

ویان سلاحی

ویان سلاحی


سوم

کامپیوتر

1400

سعید قاسمی

سعید قاسمی


دوم

ریاضی

1399

افتخارات فرهنگی ورزشی

مشاهده همه
دهمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام

دهمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام


اول

والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ و دو

1402