نقش اولیا در اهداف سلام یوسف آباد


اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در روز پنجشنبه مورخ ششم آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور مدیر محترم، مسئولین اجرایی دبیرستان و اولیای گرامی در محل دبیرستان دوره دوم برگزار شد.

تعامل با اولیا

توضیحات

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در روز پنجشنبه مورخ ششم آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور مدیر محترم، مسئولین اجرایی دبیرستان و اولیای گرامی در محل دبیرستان دوره دوم برگزار شد.

این جلسه با تلاوت چند آیه از قرآن کریم آغازشد.

مدیر محترم مدرسه بعد از خوش آمدگویی به مدعوین محترم درباره مسائل و موضوعات مهم مدرسه و فعالیت‌هایی که در این مدت انجام شده، توضیحاتی را ارائه داد.

آقای حاجی‌ملکی در ادامه به موضوع روز مدارس، بازگشایی و حضور دانش‌آموزان در مدرسه پرداخت و نکاتی را در این باره مطرح کرد.

حضار محترم نیز پیشنهادات و نکات مدنظر خود را مطرح کردند.

در انتهای جلسه نیز انتخابات اعضای انجمن برگزار شد که طی آن رئیس و دبیر انجمن اولیا و مربیان مشخص شد.

تعامل با اولیا۱
تعامل با اولیا۲